Świadczenie pomocy prawnej dla Naszych Klientów następuje na podstawie indywidualnych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego lub stawek godzinowych ustalana jest w trakcie konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług oraz potrzeb Klienta. Wynagrodzenie za poszczególne sprawy uzależnione jest od ich charakteru, skomplikowania, wymaganego nakładu pracy, a także szans wygranej.

© 2013-2014 Jarosław Głuchowski