Ideą Kancelarii jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w płaszczyznach życia gospodarczego przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Zapewniając obsługę prawną staramy się zrozumieć specyfikę działań danego Klienta, co pozwala nam przedstawić najbardziej optymalne rozwiązania. Wszelkie czynności podejmujemy w ścisłej współpracy z Klientem oraz z uwzględnieniem jego indywidualnych oczekiwań. Zlecone zadania wykonujemy w sposób rzeczowy, konkretny oraz przystępny dla klienta.

Jarosław Głuchowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbył oraz ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Wielokrotny uczestnik konkursów krasomówczych. Od początku swego doświadczenia zawodowego zajmował się prawem pracy zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym.

Dzięki ponadprzeciętnej wiedzy i doświadczeniu z zakresu prawa pracy Kancelaria Adwokacka Jarosława Głuchowskiego zapewnia najlepsze wsparcie i zabezpieczenie prawne podmiotów zatrudniających pracowników. Jednocześnie Kancelaria doradza pracownikom i reprezentującym ich organizacjom związkowym.

Kancelaria tworzy i w dalszej kolejności współpracuje z licznymi spółkami prawa handlowego, w tym także spółkami akcyjnymi.

© 2013-2014 Jarosław Głuchowski